Pytania do przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie działki dla EUH-E

Inicjatywa Jawny Elbląg przesłała do Pana Jerzego Wilka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, adresat wniosku ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Gdy tylko odpowiedzi uzyskamy, opublikujemy ich treść w serwisie Jawny Elbląg.

Poniżej treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznych w zakresie:

1. Skanu lub wersji elektronicznej protokołu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 24. września 2015 r.

2. Skanu lub wersji elektronicznej dokumentu zawierającego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (DRUK Nr 29/IX).

3. Skanu lub wersji elektronicznej przyjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

4. Skanu lub wersji elektronicznej zapisu głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Plik ten ma przedstawiać informację którzy radni (z imienia i nazwiska) głosowali „ZA” lub „PRZECIW” lub wstrzymali się od głosu.

5. Kto i na jakiej podstawie wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

6. Skanu wniosku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

7. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.

8. Czy sprawa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Elblągu? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów lub wersji elektronicznych protokołów posiedzeń tych komisji.

9. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?

Odpowiedzi na powyższe pytania wraz z dokumentami proszę przesłać w formie elektronicznej.

2 myśli nt. „Pytania do przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie działki dla EUH-E

  1. Pingback: Jerzy Wilk nie odpowiedział na wniosek o udzielenie informacji publicznej | Jawny Elbląg

  2. Pingback: Pytania do Prezydenta Elbląga w sprawie działki dla EUH-E | Jawny Elbląg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *