Pytania do Prezydenta Elbląga w sprawie działki dla EUH-E

Po kilku tygodniach przerwy wracamy do tematu. Z uwagi na fakt, że Pan Jerzy Wilk osobiście nie odpowiedział na nasz wniosek z 2.10.2015 r., a odpowiedzi Biura Rady Miejskiej nie były kompletne, Inicjatywa Jawny Elbląg przesłała dzisiaj (20.11.2015 r.) do Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga, wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Poniżej treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznych w zakresie:

 1. Kto i na czyj wniosek wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu (24.09.2015 r.) punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej (oznaczonej jako działka nr 38/23 o pow. 1,5983 ha) na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
   
 2. Skanu korespondencji wymienionej pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta Elbląga lub przedstawicielami władz Elbląga a przedstawicielami Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w sprawie pozyskania przez uczelnię nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, w tym wniosku o oddanie w użytkowanie wieczyste tej nieruchomości na rzecz uczelni.
   
 3. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z urzędnikami Urzędu Miejskiego w Elblągu lub władzami Elbląga w sprawie możliwości pozyskania przez uczelnię nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej? Kiedy takie spotkania się odbyły? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.
   
 4. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?
   
 5. Dlaczego w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i w samej uchwale nie znalazły się żadne dane finansowe, w tym wartość nieruchomości oraz wysokość opłat z tytułu użytkowania?
   
 6. Na jaką kwotę wyceniona została nieruchomość gruntowa położona w Elblągu przy ul. Lotniczej, którą oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
   
 7. Skanu umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, zawartej pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, wnoszę o udostępnienie jej aktualnego projektu.
   
 8. Czy Gmina Miasto Elbląg miała inne plany dotyczące nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej (oznaczonej jako działka nr 38/23 o pow. 1,5983 ha) lub czy do Urzędu Miasta w Elblągu wpłynęły dla tej nieruchomości oferty zakupu, dzierżawy lub ustanowienia użytkowania wieczystego przez inne podmioty?
Odpowiedzi na powyższe pytania wraz z dokumentami proszę przesłać w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *