NFOŚiGW analizuje wyniki kontroli UZP w EPEC

W czwartek (18.02.2016 r.) otrzymaliśmy odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na złożony 4.02.2016 r. wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Jakie działania podjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z informacją o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przekazaną do Departamentu Kontroli Przedsięwzięć przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a potwierdzoną w dokumentach podsumowujących postępowanie kontrolne UZP:
   ● Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa UZP z 24.11.2015 r.
      https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30148/KD_21_15.pdf;
   ● Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15)
      https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/30149/KIO-KD-68-15.pdf.
Jeżeli NFOŚiGW wszczął kontrolę, to wnoszę o przesanie informacji na temat zakresu merytorycznego (przedmiotowego) kontroli oraz planowanego czasu jej zakończenia lub raportu z kontroli, jeżeli działania kontrolne się zakończyły.

Odpowiedź NFOŚiGW:
NFOŚiGW otrzymał Informację o wyniku przeprowadzonej przez Prezesa UZP kontroli doraźnej następczej postępowania „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”. W związku z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (podrozdział 3.3. podpunkt 2) Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW prowadzi obecnie analizę przekazanego wyniku kontroli pod kątem identyfikacji informacji wskazującej na wystąpienie lub możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Przewidywany termin zakończenia analizy to marzec 2016 r.

2. Czy NFOŚiGW przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Pzp prowadził wcześniej jakokąlwiek kontrolę lub inne czynności wobec EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”? Jeżeli tak, to wnoszę o przesanie informacji na temat zakresu merytorycznego (przedmiotowego) kontroli wraz z raportem lub sprawozdania z przeprowadzonych czynności.

Odpowiedź NFOŚiGW:
Przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych, NFOŚiGW w 2013 r. przeprowadził kontrolę dokumentacji postępowania przetargowego pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu – zadanie 2,7,13,14,20” na etapie przed wszczęciem postępowania przez Beneficjenta. NFOŚiGW stwierdził wówczas uchybienia dotyczące przygotowanej dokumentacji przetargowej. W załączeniu skan pisma skierowanego do Beneficjenta z dnia 3 kwietnia 2013 r.:
NFOŚiGW – Pismo podsumowujące kontrolę ex-ante EPEC 2013-04-03


NFOŚIGW podczas kontroli ex-ante dokumentacji przed ogłoszeniem przetargu nie wskazał nieprawidłowości polegającej na taki opis przedmiotu zamówienia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Będziemy wyjaśniać czy wynikało to z tego, że kontrola nie obejmowała specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, czy też wymagania techniczne ograniczające konkurencję zostały wprowadzone do SIWZ później.

2 myśli nt. „NFOŚiGW analizuje wyniki kontroli UZP w EPEC

  1. mich

    To skoro NFOŚIGW jako instytucja wdrażająca sprawdzał dokumentacje i nie stwierdził w obszarze zarówno rządania dokumentacji, jak opisu przedmiotu zamowienia – nieprawidłowości stwierdzonych przez Uzp i CBA – tzn ze NIE SĄ one na tyle istotne, by rozkręcać cały ten dym. Ciekawe komu ro służy.

    Odpowiedz
  2. Sławek

    Masz racje Mich. Cała ta afera stwierdzi mi na odległość szczuciem organów kontroli. Szkoda ze organy dały się w manewrować jakieś gierki kilku osób. Jako elblazanin mam tylko nadzieje ze racjonalny osąd sprawy, pozwoli im stwierdzić ze uchybienia są na tyle mało istotne, ze nieuzasadniaja tez stawianych przez internautów. Nie zapominajmy że przedsięwzięcie było na kilkadziesiąt milionów złotych, a RZEKOME nieprawidłowości dotyczą obszaru dużo mniejszego. Myśle ze Spółka powinna mieć czas na oczyszczenie się z tych zarzutów. Poza tym zerkajac na statystyki dofinansowań to ponad 80% z nich kończy się jakimiś korektami. Nie jest wiec to niczym nadzwyczajnym. Każdy kto choć przez chwile zajmował się zamówieniami to wie tez ze na jedno zagadnienie (problem) znajdzie 50 orzeczeń KIO za i 50 przeciw. Tu nie ma nic czarno białego

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *