Archiwa tagu: Port Elbląg

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Watchdog wystartował w Elblągu!

Jawny Elbląg to nowa inicjatywa obywatelska mająca na celu prowadzenie tzw. działań strażniczych (z ang. watchdog) wobec instytucji publicznych, których działania finansowane są z podatków, a więc z pieniędzy obywateli.

Powstanie tej inicjatywy wynikło bezpośrednio z zakwalifikowania dwóch mieszkańców Elbląga – Marka Zajączkowskiego i Marcina Zakęs – do udziału w II edycji Monitoringu Spółek Komunalnych (MSK) – działania prowadzonego przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W ubiegły weekend (11-13. września 2015 r.) w Pruszkowie pod Warszawą odbyło się szkolenie otwierające Monitoring. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z różnych stron Polski. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z obowiązującym prawem dotyczącym dostępu do informacji publicznych, z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania spółek komunalnych oraz z założeniami Monitoringu Spółek Komunalnych i narzędziami do jego przeprowadzenia.

Monitoringiem w Elblągu zostały objęte dwie miejskie spółki:
1. EPEC – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marcin Zakęs
2. ZPME – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marek Zajączkowski

Już w pierwszym tygodniu po szkoleniu do spółek oraz urzędów gmin rozesłane zostały pierwsze wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (UDIP) instytucje mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Czy zmieszczą się w tym terminie i czy przekażą wszystkie informacje, o które wnioskowano, okaże się w ciągu niespełna 2 tygodni.

Etap zbierania danych w ramach MSK przewidziany został na 12 tygodni. Następnie w grudniu odbędzie się drugie szkolenie w Pruszkowie, na którym uczestnicy podsumują zebrane informacje, podzielą się doświadczeniami z I etapu realizacji monitoringu i zdobędą kolejną porcję wiedzy watchdogowej. Następnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy (w I-II kwartale 2016 r.) opublikowane zostaną raporty z monitoringu, w których zawarte zostaną tzw. zalecenia pokontrolne.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej pracy w ramach monitoringu. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zyska zainteresowanie mieszkańców Elbląga i zachęci część z nich do podejmowania własnych działań watchdogowych 🙂

Z naszej strony zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy. Im więcej nas będzie się interesować tym, jak działają elbląskie instytucje publiczne i podlegające im spółki, tym lepiej powinny one pracować w naszym wspólnym, społecznym interesie.

Marek Zajączkowski, Marcin Zakęs